Voor de reguliere verwijzingen Somatiek en de verwijzingen naar de Stadspoli is de verwijsmodule van Tipp onlangs vervangen door ZorgDomein.
Gezamenlijk willen Stadspoli, ZIO, MUMC+ en Zorgdomein graag helpen om eventuele vragen of struggles op te lossen.
Naar de toekomst toe willen we zoveel mogelijk digitaal verwijzen.
Dit voorkomt fouten en werkt sneller en efficiënter.

Dit webinar is bedoeld om de vragen rondom het werken met ZorgDomein zoveel mogelijk te beantwoorden en struggels op te lossen.

Er zijn medewerkers aanwezig van de Stadspoli/ZIO, van het MUMC+ en van Zorgdomein zelf, waardoor we een breed palet hebben om instructies te geven over het gebruik en de keuzes voor de huidige vorm en de vragen die daarover zijn te beantwoorden.
Daarbij kunt u ook aangeven of u bepaalde informatie mist, die we terug kunnen geven aan de betreffende organisatie.

– Wat kan inmiddels allemaal verwezen worden via ZorgDomein?
– Verwijzen naar de Stadspoli, hoe doen we dat?
– Wat is nog te verwachten wat we later via Zorgdomein kunnen verwijzen?

Op YouTube staat ook een informatiefilmpje over het gebruik van ZorgDomein.

Om goed op vragen te kunnen anticiperen, kun je alvast vragen sturen, zodat we mogelijk al wat zaken kunnen uitzoeken. Deze vragen kunnen naar gemaild worden naar: b.paulissen@zio.nl