Bij verwijzen naar Stadspoli MDL of Gynaecologie Algemeen, is bij een aantal specifieke indicaties lab vereist. Bij verwijzen naar alle subspecialismes van Orthopedie (Beweeghuis) is een foto vereist.

Welke lab-waardes moet u aanvragen en bij welke indicaties? Dit staat benoemd in de verwijsbrief tijdens het opstellen en in de patientenprofielen.
Indien er een foto moet worden aangevraagd, wordt u hier ook tijdens het aanmaken van de verwijsbrief op geattendeerd en u kunt dit vooraf bekijken in de patientenprofielen.
Zonder lab-uitslag, of zonder foto, wordt er nog géén afspraak ingepland. De data moet bekend en niet afwijkend zijn. Vraag dit dus dírect aan om vertraging te voorkomen.

Hoewel u en uw patiënt vrij zijn in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder, heeft het voor verwijzen naar Stadspoli de voorkeur om dit allemaal in MUMC te laten uitvoeren, de data is dan zonder enig probleem inzichtelijk in het zelfde systeem.