Folder en poster ‘Veilig gegevens delen & Online inzage’

Elke praktijk krijgt vanuit ZIO 2 posters en 100 folders aangereikt. Deze kunt u gebruiken om aan patiënten uit te leggen of en op welke manier zij hun gegevens kunnen delen en om uit te leggen wat online inzage is. Deze posters en folders worden zoveel als mogelijk via de bestelling van de PBM verspreid. U kunt de folders en posters bij het secretariaat van ZIO afhalen.

De digitale versie van de poster vindt u hier, en de digitale versie van de folder vindt u hier.

Mocht u meer folders en/of posters willen ontvangen, neem dan a.u.b. contact op met ondergetekende. Deze extra folders en posters zullen wel voor eigen rekening zijn.

Op de website van OPEN staat meer voorlichtingsmateriaal dat u kunt gebruiken.

Begrijpelijke P-regels en woordenlijst

Als patiënten de P-regel beter begrijpen, stellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker. OPEN heeft Pharos gevraagd om veelvoorkomende P-regels om te zetten naar teksten die begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsen kunnen een tabel gebruiken en op basis van de voorbeelden een beeld vormen wat voor patiënten een begrijpelijke P-regel is. In de woordenlijst vindt u voorbeelden hoe u veelvoorkomende woorden op een eenvoudige manier kunt opschrijven. Deze tabel en woordenlijst vindt u ook op de website van OPEN.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bernard van der Ploeg.

Bernard van der Ploeg
Projectleider OPEN
E: b.van.der.ploeg@zio.nl 

T: 06 363 12 789