01 november 2020 is er binnen de regio gestart met Videoconsultatie voor Ouderen. Huisartsen konden voor complexe medische vragen bij kwetsbare ouderen gebruik maken van deze consulatievorm. Dit om de verwijzing van de kwetsbare oudere te optimaliseren d.m.v. een duidelijke verwijsprocedure en optimale verwijsvraag. Op basis van een juiste triage worden ouderen direct naar de juiste hulpverlener verwezen. De Videoconsulatie is opgezet door de volgende samenwerkende organisaties: Envida, MUMC+ Ouderengeneeskunde, Mondriaan GGZ Ouderenzorg, ZIO en de Geheugenpoli MUMC+.

Op basis van het weinig aantal aanmeldingen en uit de conclusies van het onderzoek naar Videoconsultatie (Lotte van Loon) is door de samenwerkende organisaties besloten te stoppen met deze vorm van consultatie. Huisartsen kunnen vanaf 01 maart 2023 hier geen gebruik meer van maken.

In overleg met de samenwerkende organisaties zal gekeken worden naar verbeteringen t.a.v. triage en consulatie voor de doelgroep kwetsbare ouderen.