Aangezien er de laatste tijd een aantal meldingen binnen is gekomen bij ZIO inzake het verwijderen van patiëntendossiers na overdracht naar een andere huisarts, hebben we navraag gedaan bij de LHV. Uitgangspunt van de AVG is dat er een behandelrelatie moet bestaan om een patiëntendossier te bewaren/onderhouden.

De LHV heeft aangegeven dat meerdere huisartsverenigingen tegen dezelfde onduidelijkheid aanlopen. De vraag die hierbij vooral van belang is, is of de bewaarplicht overgaat op de ‘’nieuwe’’ huisarts en daarmee vervalt bij de ‘’oude’’ huisarts. Is dat het geval, dan dient het medisch dossier te worden vernietigd bij de ‘’oude’’ huisarts. Daarnaast speelt ook mee dat het veelal technisch gezien niet mogelijk is elektronische patiëntendossiers te vernietigen, waardoor bij verschillende hulpverleners medische dossiers liggen die geen behandelrelatie meer met de patiënt hebben. De KNMG heeft dit aangekaart bij de vaste Kamercommissie waarna er vragen zijn gesteld door de CDA-fractie in oktober 2018. (zie bijlage) (hier link naar pdf invoegen)

Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, wordt ZIO geïnformeerd door de LHV.
Wij houden u op de hoogte.