Ook dit jaar is Frank Amory weer beschikbaar als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

ZIO tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling. Als je desondanks toch last hebt van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling in de werksituatie, zoals (seksuele) intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, pesten, agressie, geweld of discriminatie, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is ook aanspreekpunt bij vermoedens van niet-integer handelen zoals belangenverstrengeling of misbruik van bevoegdheden.

De vertrouwenspersoon richt zich erop melders van ongewenst gedrag te ondersteunen, op te vangen en te helpen bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag.

De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in een vertrouwelijke sfeer met jou. Hij zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem het beste opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en hij onderneemt alleen actie als jij ermee instemt. De vertrouwenspersoon kan (met jouw instemming) je klacht onderzoeken en informatie inwinnen die noodzakelijk is om goed inzicht in het probleem te krijgen. Hij kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waardoor jij je niet meer veilig voelt of hij kan hierin als bemiddelaar optreden.

De melder van het ongewenst gedrag blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk  voor het oplossen van zijn/haar probleem.

Contact: Frank Amory, Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, f.amory@zio.nl, +31 (0)6 5741 7394