Tolkendiensten voor huisartsen worden betaald; tolkendienst voor huisartsen wordt volledig betaald door het Achterstandsfonds. Er zijn verschillende achterstandsfondsen.
• De tolkenkosten worden bekostigd uit dit fonds; dus de huisarts en de cliënt/patiënt hoeven niets te betalen.
• De tolkendienst wordt aangevraagd door de huisarts zelf, wanneer de huisarts vindt dat een tolk toegevoegde waarde heeft.

Ook achterstandsfonds Limburg geeft huisartsen de mogelijkheid, ongeacht of de patiënt woonachtig is in de zgn. achterstandsgebieden, om gebruik maken van de vergoeding van de tolkentelefoon.
https://limburg.lhv.nl/dossiers/achterstandsfonds-limburg-asf/praktische-informatie-ondersteuningsaanbod en
https://limburg.lhv.nl/themas/achterstandsfonds-limburg-asf/corona-tips
N.B. Het Achterstandsfonds is alleen voor de huisartsen. De regeling is niet van toepassing op andere medische zorg, zoals fysiotherapie, kraamzorg, etc.

Gesprekskaart
Ook kunnen huisartsen gebruik maken van een gesprekskaart die ondersteunend kan werken in het gesprek met een cliënt. Zo kunnen ook vluchtelingen die moeite hebben met aangeven waar ze precies last van hebben makkelijker aangeven wat voor klachten ze hebben. https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoon…

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met VluchtelingenWerk, Nicole Gijsbregts.