In de Bijlage treft u nogmaals de resultaatafspraken voor 2021.

De spiegelinformatie van 2021 is zeer binnenkort via uw dashboard in MediX terug te vinden.

Let op: naast deze afspraken heeft u ook farmacieafspraken in uw huisartsencontract. Dit is o.a. formulariumgericht voorschrijven (voorschrijven volgens formularium). De afkapwaarden voor deze afspraken en spiegelinformatie verloopt niet via ZIO. Via uw HIS of via Prescriptor kunt u uw huidige score inzien. Lees uw huisartsencontract (het contract dat u direct met de verzekeraar afsluit) goed na op deze afspraken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Judith Hazelzet (j.hazelzet@zio.nl).