Eerder bent u per mail geïnformeerd over het onderzoek naar de effectiviteit van de generieke ziektelastmeter (GZLM). De inclusieperiode van het onderzoek is inmiddels voorbij. De aan het onderzoek deelnemende praktijken hebben in totaal 124 patiënten bereid gevonden om aan het onderzoek deel te nemen. Een mooi resultaat! Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Na afronden van het onderzoek door de Universiteit Maastricht, waarin door de Universiteit Maastricht wordt geëvalueerd wat de effecten van de generieke ziektelastmeter zijn op o.a. ervaren kwaliteit van zorg en op de kwaliteit van leven, zullen de resultaten met u gedeeld worden.

Wat nog extra benadrukt dient te worden is dat de GZLM OOK beschikbaar blijft voor niet-onderzoekspraktijken en patiënten. Deelname aan het onderzoek is dus GEEN voorwaarde voor het (blijven) gebruiken van de GZLM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Bruijsten (M: m.bruijsten@zio.nl, T: 043-3506927)