Het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornis (TCOP) van Mondriaan richt zich op de diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering van ouderen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Binnen Zuid-Limburg vinden we het van belang om nauw samen te werken en onze kennis te delen met huisartsen en POH-GGz uit onze regio.

Graag nodigen we u uit voor een verdiepende en interactieve bijeenkomst op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen op donderdag 18 april a.s. van 16.00 – 18.00 uur in Lutherse kerk,  Hondstraat 14 in Maastricht.

We gaan dan in op vragen als: ‘wat zijn signalen om ouderen met persoonlijkheidsstoornissen te herkennen? Hoe ga je hier vervolgens mee om? Is psychotherapie eigenlijk nog wel zinvol bij deze doelgroep? Zijn er medicamenteuze mogelijkheden?

Klik hier voor meer informatie.