In januari heeft de KNMG een brief verzonden naar alle huisartsen over de uitbreiding van de overgangsregeling voor het mee laten tellen van de praktijkcertificering als deelname aan evaluatie individueel functioneren.

In deze brief wordt uitgelegd dat er veel kritiek is geweest over de nieuwe herregistratie-eisen, die gelden vanaf 1 januari 2020. Huisartsen gaven aan dat zij er, tot aan het moment van het presenteren van de nieuwe herregistratie-eisen, van uit mochten gaan dat deelname aan praktijkcertificering (HAZO24/NHG praktijkaccreditatie) bij een komende herregistratie mee zou tellen als deelname aan evaluatie individueel functioneren. Mede hierdoor is de overgangsregeling uitgebreid tot 1 januari 2024.
Concreet betekend dit het volgende. Als uw registratie voor 1 januari 2024 verloopt ,telt deelname aan (en afronding van) een erkende praktijkcertificering in de referte periode van vijf aar nog mee voor uw herregistratie-eis evaluatie van het individueel functioneren. U hoeft dus NIET aanvullend deel te nemen aan het visitatieprogramma.

Gedurende deze periode zal Stichting HAZO24, in samenwerking met de NHG, zoeken naar een manier om het visitatieprogramma te borgen in de HAZO24 module.