Vanaf maandag 7 oktober jl. is het regionaal aantal uren inzet POH GGZ Verslaving uitgebreid van 8 uur in de week naar 12 uur in de week. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om ook op maandagmiddag patiënten voor dit spreekuur in te plannen.

Door de oplopende wachttijden bij de POH GGZ Verslaving en de onrust in het regionale aanbod Verslavingszorg heeft ZIO besloten om op korte termijn de uren inzet POH GGZ Verslaving uit te breiden. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om ook op maandagmiddag patiënten naar dit spreekuur te verwijzen.

Gelijktijdig zijn de richtlijnen voor de werkzaamheden van deze POH GGZ Verslaving herzien. Deze nieuwe richtlijnen voor verwijzing naar de POH GGZ Verslaving zijn aan dit nieuwsbericht toegevoegd en staan binnenkort ook in Equse. Indicaties en contra-indicaties, maar ook de taken van de POH GGZ Verslaving en een werkinstructie voor verwijzing zijn in deze richtlijnen terug te vinden.

Daarnaast is het nog altijd mogelijk om de twee POH GGZ Verslaving te benaderen voor advies / consultatie. Door bijvoorbeeld een casus voor verwijzing naar het spreekuur te bespreken met de POH GGZ Verslaving kunnen we de toestroom beter reguleren. De twee POH GGZ Verslaving, Berber Jacquemijns (b.jacquemijns@zio.nl) en Sabine van Kuilenburg (s.vankuilenburg@zio.nl), zijn hiervoor benaderbaar via de mail. Telefonische consultatie met hen kan aangevraagd worden via TIPP.