De Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland biedt daarom een training telefoonarts/regiearts aan voor huisartsen uit de regio Maastricht en Heuvelland.

Deze training wordt verzorgd door Paul Ram.
Het programma bestaat uit 2 sessies van 2,5 uur inclusief pauze, voor een broodje wordt gezorgd.  Accreditatiepunten voor deelname aan beide sessies: 5
Inhoudelijk komen aan de orde:

  • theorie triage
  • triëren en hulpmiddelen (NTS, NHG Triagewijzer)
  • autoriseren
  • instrueren
  • feedback geven, aan triagisten én huisartsen (in opleiding)
  • overleggen
  • taken regie-arts: samen met BAS/coördinator bewaken van voortgang van consulten, visites en autoriseren; besluiten over inzet 2e visitearts/achterwacht; oplossen van incidenten en aanspreekpunt zijn bij een calamiteit.