Met het stellen van de diagnose dementie verandert het leven ingrijpend zowel voor de patiënt als degenen die voor hen (gaan) zorgen. Dementie zorgt ervoor dat er voortdurend geanticipeerd moet worden op de achteruitgang van de mentale en lichamelijke gezondheid. Door dit verlies van gezondheid kunnen mantelzorgers en hun naasten gevoelens van rouw en verlies ervaren. Stilstaan bij deze gevoelens is voor mantelzorgers vaak moeilijk: door de intensieve zorgtaak kom je hier niet aan toe. Ook kan het niet legitiem voelen om aandacht voor de eigen gevoelens en behoeften te hebben. De mantelzorger is immers toch niet ziek? Onderzoek laat echter zien dat praten over dit levend verlies wel degelijk kan helpen bij het leren omgaan met dit verlies.

In deze bijeenkomst worden vragen als: Hoe ziet zo’n rouwproces eruit? Hoe kunt u het herkennen? Ook worden handvatten gegeven hoe u er mee om kunt gaan. Deze bijeenkomst is voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. Ine Gijbels (casemanager dementie) en Tanja Goessen (mantelzorgconsulent) verzorgen deze bijeenkomst.

Datum, tijd en plek
Dinsdag 12 oktober / 19.00 – 21.00u. / Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 / Maastricht

Meer informatie en aanmelding
Als u interesse heeft, dan reserveren we graag een plekje voor u via info@mantelzorgzuid.nl (aanmelden is verplicht!).

Als u vragen heeft over de bijeenkomst, bel of mail gerust met Tanja Goessen via 06-83668180 / t.goessen@mantelzorgzuid.nl.