Vanaf heden zijn een aantal poliklinieken vanaf 13.00 uur telefonisch gesloten voor patiënten en/of hun naasten. Door de achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis, in combinatie met een hoog ziekteverzuim van ons eigen personeel, is de druk op het zittend personeel zo hoog, dat we ons genoodzaakt hebben gezien tot deze maatregel over te gaan. Natuurlijk is dat vervelend voor onze patiënten, en we vinden het zelf ook heel vervelend. We hopen deze maatregel dan ook zo snel mogelijk weer terug te kunnen draaien.

Bereikbaar voor verwijzers en spoed
De betreffende poliklinieken blijven bereikbaar voor verwijzers en voor patiënten met medische klachten die niet kunnen wachten.  We proberen andere patiënten die bellen zo goed mogelijk te helpen via een telefonisch keuzemenu.

Overzicht poliklinieken middagsluiting
Hieronder vind je een overzicht van de poliklinieken met middagsluiting. De overige poli- en functieafdelingen blijven bereikbaar volgens de normale openingstijden: 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

 • Anesthesiologie & Pijnbestrijding
 • Chirurgie/heelkunde
 • Dagcentrum Interne ziekten
 • Dermatologie
 • Plastische Chirurgie
 • Hart+Vaat Centrum
 • Interne geneeskunde
 • Intake poli
 • Oncologie
 • Orthopedie
 • Psychiatrie & medische Psychologie
 • Brugpoli
 • Klinische genetica
 • Neurologie/neurochirurgie
 • KNO
 • TVDC (transmuraal vrouwendagcentrum)