Graag willen we u informeren over de taakverdeling binnen het RHZ bestuur. Het voorzitterschap wordt gedeeld tussen Ingrid van der Heijden en Jeroen Smeets. Ingrid neemt de interne vertegenwoordiging en Jeroen de externe vertegenwoordiging voor zijn/rekening. Gerton Reitz vervult de rol van penningmeester.