Voetzorg Maastricht zal haar (eerstelijns) activiteiten per 1 mei 2022 stopzetten. Dat betekent dat het contract voor de uitvoering van de voetzorg i.h.k.v. de ketenzorg DM2 ook beëindigd wordt. Om die reden het verzoek om vanaf heden géén patiënten meer naar Voetzorg Maastricht te verwijzen in het kader van de eerstelijns voetzorg.

Patiënten die momenteel onder behandeling zijn van Voetzorg Maastricht voor de eerstelijns voetzorg, worden door Voetzorg Maastricht geadviseerd contact op te nemen met de huisartsenpraktijk voor doorverwijzing naar een andere podotherapeut.
Een overzicht van de gecontracteerde podotherapeuten treft u op onze website: Zoek uw zorgverlener – ZIO > kopje ‘Podotherapeuten’. Via de Verwijsknop in het patiëntdashboard kan de huisarts/POH-s/DVK de patiënt verwijzen naar een andere podotherapiepraktijk in de regio.

Ongewijzigd en conform de landelijke richtlijn kunt u patiënten die 2e lijns voetzorg behoeven (patiënten met (geïnfecteerde dan wel niet geïnfecteerde, oppervlakkige dan wel diepe) voetulcera), nog steeds verwijzen naar het gespecialiseerde voetenspreekuur van het MUMC+. Daarnaast kunt u het voetenteam onveranderd laagdrempelig bereiken voor overleg.
Contactgegevens:
– Bij geen spoed: verwijzing aan de poli interne t.a.v. de voetenpoli.
– Bij spoed: telefonisch met Sein 5456; R Sleegers, VS diabetische voet (r.sleegers@mumc.nl). (BGG: secretariaat interne 043 3877019 of de dienstdoende internist – endocrinoloog.)

Met vriendelijke groet,
Leni Hager en Maud van Hoof (ketenzorg@zio.nl, 043 350 69 10)