Per 1 augustus a.s. zal de POH Verslaving haar spreekuur stoppen. Als gevolg hiervan is er op dit moment al een opnamestop voor het spreekuur.

De afgelopen tijd is er zowel in het team POH GGZ als middels een externe vacature getracht om een opvolging te vinden voor de continuïteit van dit spreekuur. Helaas heeft dit tot op heden niet het gewenste resultaat gehad.
Per 1 augustus a.s. zal het spreekuur Verslaving dan ook komen te vervallen. De problematiek die dit spreekuur normaliter vulde zal naar de POH GGZ verwezen kunnen worden. Alle POH GGZ zullen de komende tijd over het thema Verslaving bijgepraat worden en ondersteuning krijgen bij deze problematiek.

Uiteraard zullen wij ons blijvend inzetten voor herinstallatie van het spreekuur Verslaving.

Bij vragen rondom dit thema kunt u contact opnemen met Nadine Mouchart, teamleider POH GGZ via 06- 13 33 70 48.