Op 15 juni j.l. bracht staatssecretaris Paul Blokhuis een bezoek aan de Regionale Taskforce Wachttijden (RT Wachttijden) Zuid-Limburg bij Mondriaan GGz in Heerlen. Bart Bongers, manager van ZIO en tevens voorzitter van de RT Wachttijden, en Jean-Paul Essers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondriaan, waren, zijn gastheren. Verder waren alle leden (financiers van zorg, aanbieders in de GGZ en het sociaal domein en de huisartsenzorg) van de RT Wachttijden uit Zuid-Limburg aanwezig.

Aanpak wachtlijstproblematiek
GGZ Nederland (inmiddels de Nederlandse GGZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) startten in 2018 het initiatief ‘weg van de wachtlijst’ om de wachtlijstproblematiek aan te pakken. Vooruitlopend hierop had VWS in samenwerking met KPMG een aantal RT’s opgericht. De RT Wachttijden in Zuid-Limburg behoorde tot de eerste. De reden daarvoor is helaas niet positief: de wachttijden in Zuid-Limburg behoren al jaren tot de langste van het land. Vanmiddag werden de staatsecretaris en de leden van de TaskForce bijgepraat over de voortgang van het actieplan en de eerste resultaten van de initiatieven die inmiddels gerealiseerd zijn ter reductie van de wachtlijsten.

Plan Zuid-Limburg
Vanuit het netwerk hebben de betrokken organisaties zich in de afgelopen jaren ingezet voor het verkorten van de wachttijden. In 2019 leidde dat tot het opstellen van een regionaal plan en, in samenwerking met ZN, het aantrekken en aanstellen van een versneller: Olga Sollet.

Gesprek staatssecretaris Blokhuis
Naar aanleiding van deze presentatie hebben de deelnemers met de staatssecretaris gesproken over diverse onderwerpen met betrekking tot de reductie van de wachttijden. Hierbij zijn onder meer aan de orde gekomen de behoefte aan meer inzicht in de wachtlijsten (wie staat er nu eigenlijk waar op de wachtlijst en wie staat er op meerdere wachtlijsten); verdere verbetering van de samenwerking binnen de GGZ en tussen het sociale- en zorgdomein; de psychosociale zorg nog dichter bij de huisarts en het faciliteren van de communicatie en informatie-uitwisseling tussen professionals en de cliënt(systemen).

Blokhuis: “Eind deze maand voorstellen voor verdere stappen”
De Tweede Kamer was eerder kritisch op de plannen van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Blokhuis heeft gezegd dat een stuurgroep eind deze maand met voorstellen komt, “voor verdere stappen voor zover die nodig zijn.” Blokhuis is geïnteresseerd in de voortgang van de Taskforce en de gang van zaken bij de transformatie van de GGZ in Zuid Limburg. Hij zal later in het jaar op uitnodiging van de Raad van Bestuur van Mondriaan nog een werkbezoek aan Mondriaan brengen. Dit zal gecombineerd worden met een hernieuwd bezoek aan de RT Wachttijden ten behoeve van het bespreken van de voortgang ten aanzien van de bestrijding van de wachttijden.