Huisartspraktijken gezocht: In januari 2022 start in Limburg de POB-HELP studie: een onderzoek naar een beslisregel inclusief hs-troponine I sneltest voor acute pijn op de borst in de huisartsenpraktijk. Mee doen of meer weten? Lees verder of mail vrijblijvend naar pobhelp@lumc.nl

Waarom dit onderzoek?
Dagelijks melden zich 600 tot 1200 patiënten met pijn op de borst op het spreekuur van de huisarts. In 40% wordt tenminste kortdurend aan een cardiale oorzaak gedacht. Uiteindelijk blijkt slechts 10-15% van al deze patiënten coronairlijden te hebben en <5% een acuut coronair syndroom. Het onderscheid tussen een potentieel levensbedreigende aandoening als ACS en een onschuldige diagnose is echter niet altijd duidelijk. Deze diagnostische onzekerheid zorgt voor een groot aantal verwijzingen naar de tweede lijn. Dit legt een grote druk op de ambulances en de spoedeisende hulp. Het kost de patiënt veel tijd en zorgt voor angst en onzekerheid. Tenslotte resulteert het in hoge kosten voor de maatschappij.

POB- HELP studie
In de POB-HELP-studie onderzoeken we of een beslisregel de huisarts kan helpen cardiale ischemie als oorzaak van pijn op de borst veilig uit te sluiten. Het betreft een geclusterde, gerandomiseerde studie. Er zullen 1500 patiënten geïncludeerd worden in 90 praktijken, waarbij de interventiegroep tweemaal zo groot is als de controlegroep. De beslisregel bestaat uit 5 vragen met een score van maximaal 5 punten (Marburg Heart score) en een vingerprik high-sensitivity troponine I test (Siemens atellica). De primaire uitkomstmaten zijn de testeigenschappen van de klinische beslisregel en het aantal verwijzingen naar de 2e lijn. Daarnaast wordt gekeken naar de kosten, kwaliteit van leven, mate van geruststelling, de gevoeligheid van het pluis/niet pluis gevoel van de huisarts en retrospectief naar de HEART-score. Patiënten worden 6 maanden vervolgd middels 3 keer een vragenlijst, om tot een uiteindelijke diagnose te komen.
Dit project is een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, HAG Maastricht en VieCuri – Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Het betreft een ZonMw doelmatigheidsonderzoek.

 

Wat betekent dit voor mij als huisarts?
Indien uw praktijk in de interventie groep zit, past u de beslisregel toe bij patiënten met pijn op de borst, daarop volgt een behandeladvies. Indien uw praktijk in de controlegroep zit levert u de zorg, zoals u dat nu doet. Na het consult vragen we u het inclusieformulier en 8 vragen over uw pluis/niet pluisgevoel in te vullen (5-10 minuten). Na 6 maanden vragen we gegevens op van de door u geïncludeerde patiënten, die relevant zijn voor de uiteindelijke diagnose ten tijde van het consult. Ter vergoeding van uw tijd, is 15, beschikbaar per geïncludeerde patiënt.

Hoe meld ik mijn praktijk aan?
U kunt uw praktijk aanmelden door een mail te sturen naar pobhelp@lumc.nl. Ook kunt u zich aanmelden via de website www.pobhelp.nl of telefonisch/ via whatsapp contact opnemen met het onderzoeksteam.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met het onderzoeksteam via onderstaande contactgegevens. U kunt ons bereiken door te bellen, mailen of whatsappen.

Simone van den Bulk, huisarts in opleiding en coördinerend onderzoeker

Mede namens,
Dr. R.T.A. Willemsen, huisarts en hoofdonderzoeker MUMC
Prof. Dr. G.J. Dinant, hoogleraar huisartsgeneeskunde MUMC
Dr. J.G. Meeder, cardioloog en onderzoeker VieCuri
Dr. T.N. Bonten, huisarts en hoofdonderzoeker LUMC
Prof. Dr. M.E. Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde LUMC