In een eerdere berichtgeving hebben we u geïnformeerd over de deelname aan een onderzoek rondom een nascholingsapp, gericht op het verbeteren van herkenning van actinische keratosen. Een aantal huisartsen zijn inmiddels gestart met gebruik van de nascholingsapp. Helaas is er door een serverbrand onherstelbare schade aan de data toegebracht.
De onderzoekers hebben getracht deze data te herstellen, dit bleek helaas niet mogelijk. De onderzoekers willen alle deelnemers laten weten dat hun deelname erg gewaardeerd werd. Op dit moment wordt hard gewerkt om de nascholingsapp weer live te krijgen. De app zal opnieuw beschikbaar gesteld worden aan eenieder die de module interessant vond. Voor het onderzoeksaspect wordt gezocht naar nieuwe deelnemers voor de pilot. Er volgt spoedig een nieuwe link voor de app.

Namens Klara Mosterd (dermatoloog), Maud Jansen (dermatoloog i.o.) en Ellen Oyren (arts-onderzoeker dermatologie) dank voor ieders begrip.