Conform de herziene NHG standaard DM2 wordt er in de medicamenteuze behandeling onderscheid gemaakt tussen patiënten met en zonder hoog risico. De werkgroep DM2 heeft het stappenplan in een overzichtelijk schema uiteengezet. Mét een handige link naar het farmacotherapeutisch kompas bij de door de formulariumcommissie benoemde voorkeursgeneesmiddelen.