Saxenda (Liraglutide) is het eerste medicijn voor de behandeling van overgewicht dat uit het basispakket wordt vergoed. Behandeling kost ongeveer €2600 per patiënt per jaar. Mede namens de kaderartsen DM2 daarom een dringende oproep een aantal punten in acht te nemen bij het voorschrijven van dit middel

Meer informatie: 

De volgende punten willen we graag benadrukken: 

  1. Het betreft een middel dat gebruikt kan worden als andere niet-medicamenteuze interventies zijn overwogen en alleen ten tijde (dus niet in aanloop naar), of na een goed doorlopen (voltooid) GLI programma. Bij vroegtijdige uitval uit een GLI moet het middel worden gestopt. Dit vraagt om zeer duidelijke afstemming tussen voorschrijver en GLI coach.  
  1. Voorschrijvers moeten zich bewust zijn dat minder dan de helft van de mensen meer dan 5% gewichtsverlies bereikt. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233338/). Dit betekent feitelijk dat meer dan de helft van de mensen ermee zou moeten stoppen 3 maanden na eerste voorschrift. 
     
  1. Voorschrijvers moeten zich überhaupt bewust zijn dat ongeveer 25% van de mensen meer dan 10% gewichtsverlies bereikt en dit ook vertellen aan patiënten. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233338/) 
  1. Voorschrijvers moeten zich bewust zijn van het feit dat het stoppen met een GLP-1 over het algemeen een (zeer) sterke gewichtstoename geeft; sterker dan wanneer men alleen op de GLI had ingezet. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233338/)
     
  1. Voorschrijvers moeten de patiënt na 24 maanden terug zien en kijken of de voorwaarden voor voorschrijven nog gelden.  

ZIO zal samen met de leefstijlcoaches (GLI aanbieders) en apothekers nadenken over regionale werkafspraken, om samen met de voorschrijver een verantwoordelijkheid te nemen in de monitoring/controle.