Het afgelopen jaar is er een prettige samenwerking ontstaan tussen POH Verslaving, Sabine van Kuilenburg, en de afdeling Preventie van Mondriaan in de persoon van Veronique Lemmens. Zo kan het dus voorkomen dat een patiënt, na een telefonische pre-intake bij de POH Verslaving, wordt doorverwezen naar Preventie Mondriaan.

Bij verwijzing naar de POH Verslaving zal er altijd eerst contact zijn met haar. Middels een telefonische pre-intake legt Sabine contact met de patiënt en schat in of het wenselijk is om deze door te verwijzen naar Preventie Mondriaan. Indien hier sprake van is zal Sabine dit overleggen met de verwijzend huisarts.  De prettige samenwerking maakt dat onze eigen POH Verslaving haar casuïstiek kan delen, bespreken en de drukte op haar spreekuur zo kan reguleren. Consultatie met Sabine van Kuilenburg is ook nog altijd mogelijk via 043-350 69 81. Sabine is bereikbaar op maandag en woensdagochtend.