Op 29 september 2021 kwamen de huisartsen van de PlusPraktijken uit de RHZ regio op een mooie locatie bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Tevens werd kennis gemaakt met de aanpak en ervaringen van PlusPraktijk huisartsen uit Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL). Het was interessant om te horen hoe zij recent het project PlusPraktijk hebben verbreed naar de regio.
Door middel van speeddates en brainstormsessies bespraken de huisartsen van de PlusPraktijken uit de RHZ regio actuele thema’s in de huisartsenzorg en werden plannen voor de toekomst gemaakt. Ook werd stilgestaan bij de ervaringen van de huisartsen met het project PlusPraktijk. Het uitwisselen van kennis en ervaringen in de vorm van intervisie kwam daarbij naar voren als een waardevol en essentieel onderdeel van het project. Het stimuleert de huisartsen tot reflectie op het eigen handelen en de praktijkvoering. Ook activiteiten op het gebied van positieve gezondheid, 15 minuten consulten, GGZ en werkplezier worden gewaardeerd, mede doordat deze activiteiten weer ruimte geven voor het optimaliseren van andere zaken, zoals Advanced Care Planning, digitalisering en het verwijzen naar de 2e lijn.

Voor de komende periode zijn 3 onderdelen voor de huisartsen prioriteit, namelijk nog meer uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van praktijkvoering, aandacht voor het behouden en verhogen van werkplezier binnen het huisartsenvak en de verankering van de ingezette vernieuwingen door het stellen van praktijkgerichte doelstellingen. Intervisie is volgens de huisartsen ook een geschikt middel om te verbreden naar alle collega’s in de regio. Door middel van intervisie kunnen actuele en veel voorkomende thema’s, zoals meer tijd voor de patiënt, werkplezier en de GGZ met elkaar besproken worden. Een manier van kennisdeling die voor alle huisartsen van waarde kan zijn. Aan het einde van bijeenkomst werd geconcludeerd dat het een mooie middag was geweest waarin samen met elkaar was gewerkt aan vernieuwingen in de huisartsenzorg.

Contactinformatie
Voor meer informatie en/of bij vragen over het project, neem contact op met: Anna Huizing, Programmamanager Innovatie en Onderzoek, ZIO,  T  043 350 69 15   A.Huizing@zio.nl