Recent onderzoek toont aan, dat hydrochloorthiazide (HCT) de huid gevoeliger maakt voor UV-straling en daarmee voor dermaal plaveisel- en basaalcelcarcinoom (PCC en BCC). Er is geen reden voor ongerustheid, maar wel om alert te zijn bij patiënten die HCT gebruiken. Bij patiënten met een belaste voorgeschiedenis van BCC en PCC kan overwogen worden HCT te vervangen door een ander middel dan een thiazide diureticum. In alle andere gevallen volstaat het reguliere advies ten aanzien van UV-protectie. Meer informatie en adviezen op de website van het farmacotherapeutisch kompas en NHG.