De meeste mantelzorgers zorgen met veel voldoening voor iemand uit hun omgeving. Door de intensiteit van de zorg, de duur, de emotionele en psychische belasting kan overbelasting op de loer liggen.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Een vorm van respijtzorg is de mogelijkheid tot logeren, in de regio Maastricht-Heuvelland zijn hiervoor een aantal bedden in zorglocaties van Envida en Sevagram aangewezen.
In de gemeente Maastricht kan de wijkverpleegkundige hiervoor de indicatie stellen, in de overige gemeentes loopt dit via het WMO loket.

Respijtzorg kan aangevraagd worden via het Zorgpunt 043-8509300