Regioplan Zuid-Limburg in kader van IZA en GALA klaar

Zuid-Limburg heeft een ambitie: Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg. Dat is een gróte ambitie. Daarom hebben vele organisaties en vertegenwoordigers van inwoners de krachten gebundeld. In een regioplan hebben ze beschreven met welke thema’s ze de komende jaren aan de slag gaan om de ambitie te verwezenlijken. Wij zijn een van de organisaties die meedoen.

Vijf deelopgaven

In het regioplan zijn vijf deelopgaves benoemd voor Zuid-Limburg:

 • Verminderen gezondheidsachterstanden.
 • Verkleinen gezondheidsverschillen.
 • Meer integraal domeinoverstijgend samenwerken.
 • Verkleinen van de kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod.
 • Verminderen zorggebruik/-kosten per inwoner.

De aanpak van deze opgaves komt erop neer dat we enerzijds willen focussen op preventie en welzijn en het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Anderzijds willen we de zorg slimmer en toekomstbestendig organiseren. Het regioplan beschrijft op hoofdlijnen hoe we dat voor elkaar willen krijgen.

Acht thema’s

De deelopgaves zijn vertaald naar acht thema’s die we in de regio samen gaan oppakken: vijf inhoudelijke en drie randvoorwaardelijke:

Inhoudelijke thema’s:

 • Veilige, sociale, gezonde leefomgeving
 • Gezonde generatie
 • Vitaal ouder worden
 • Mentale gezondheid
 • Zorgoptimalisatie

Randvoorwaardelijke thema’s:

 • Integrale aanpak en infrastructuur
 • Digitalisering (digitale informatie uitwisseling, digitalisering van zorg en diensten, zorgcentrale)
 • Arbeidsmarkt

Out of the box

Het regioplan bevat geen opsomming van concrete acties. Die zullen we gaandeweg samen, onder andere met de mensen die werkzaam zijn in de uitvoering, bedenken. Maar de bijlage van het regioplan geeft wel al een idee van waaraan je kunt denken. Niet alles wat in de bijlage is beschreven zal zeker doorgaan. Alles wordt eerst getoetst op haalbaarheid en op de impact op de vijf deelopgaven. Bovendien willen we ruimte hebben om out of the box te zoeken naar overige, mogelijke initiatieven of interventies.

IZA en GALA

Het regioplan vloeit voort uit de landelijke akkoorden GALA en IZA. GALA staat voor Gezond en Actief Leven Akkoord. IZA staat voor Integraal Zorgakkoord. Via deze akkoorden maken we de beweging naar de voorkant: van ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie. De akkoorden benadrukken het belang van samenwerking tussen organisaties vanuit verschillende domeinen. In Zuid-Limburg wordt al veel samengewerkt, maar er moet vooral meer domeinoverstijgend samengewerkt worden. Bijvoorbeeld tussen het zorgdomein en het sociaal domein. De Zuid-Limburgse partijen die achter de ambitie staan, voelen zich samen verantwoordelijk voor het regioplan en de uitvoering ervan.

Elkaar keihard nodig

“We stellen ons op als één Team Zuid-Limburg en beseffen dat we elkaar keihard nodig hebben in de realisatie van onze ambitie. Het is ónze taak om de zorg toekomstbestendig te maken en toegankelijk te houden voor jong en oud, voor rijk en arm. Het is ónze plicht ervoor te zorgen dat onze kinderen in goede gezondheid opgroeien. Dat onze families en buren een gezond, vitaal en goed leven kunnen leiden en hun dromen kunnen waarmaken.” Zo schrijft Team Zuid-Limburg in het regioplan. Met het regioplan als kompas gaat onze organisatie dat helpen te realiseren.