In de mail van 19 dec jl. hebben wij u geïnformeerd over de GLI. I.t.t. deze berichtgeving, heeft VGZ ons recent laten weten per 01-01-2019 ook individueel leefstijlcoaches te contracteren die zijn ingeschreven in het register van de beroepsvereniging. De contractering van deze groep start op korte termijn en VGZ verwacht begin 2019 op www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker te kunnen aangeven naar welke leefstijlcoaches u VGZ verzekerden kan verwijzen.