In de regio Maastricht-Heuvelland is recent het Knie- en Rugnetwerk geformeerd als onderdeel van het Beweeghuis. In dit netwerk zijn dedicated fysiotherapeuten aangesloten die zich verdiept hebben in de behandeling van Knie- of Rug klachten. Als huisarts kunt u patiënten rechtstreeks verwijzen. (Een patiënt kan ook zelf via DTF terecht bij de aangesloten therapeuten.) Meer informatie evenals een overzicht met aangesloten fysiotherapeuten vindt u hier: Knienetwerk en Rugnetwerk.