De data voor de reanimatietrainingen in 2022 voor praktijkondersteuners en doktersassistenten zijn bekend.

Kijk voor meer informatie op het scholingsportaal.