Publicaties van projecten in 2018 waaraan ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s en/of andere projecten van ZIO

  • Van Hoof M, Huizing A, Kroeg J, Schulpen G. Innovaties in de medicamenteuze behandeling van longpatiënten. Het regionaal longformularium in de regio Maastricht-Heuvelland. De Eerstelijns. September 2018; 22-23. Klik hier.
  • Nolte E. How do we ensure that innovation in health service delivery and organization is implemented, sustained and spread? World Health Organization. 2018. Klik hier.