Publicaties van projecten in 2017 waaraan ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s en/of andere projecten van ZIO

  • Westra D, Kroese M, Ruwaard D. Substitutie van zorg. Wat weten we, wat moeten we weten en wat moeten we doen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161: D1354. Klik hier.
  • Wijnands I, Leuven T, Stauder S, Kroese M, Huizing A. Samenwerking gemeenten en huisartsenpraktijken is maatwerk. Zorggroep ZIO zoekt innovatieve manieren om huisartsen en gemeenten te verbinden. De Eerstelijns. April 2017; 40-42. Klik hier.
  • McClellan, M et al. Case study: Zio Integrated Care Network. The Netherlands. Part of the Accountable Care in Practice: Global Perspectives. 2017. Duke Margolis Center for Health Policy, klik hier.
  • Willemsen TA, Claessens FJ, Goven IAM, Wesseling G. Nieuw formularium: probate longzorg voor minder geld. Pharm weekblad 3 februari 2017; 152-4, klik hier.

ZIO-Rapporten in 2017

  • Crombag P, Van Hoof M, Claessens AJ. Het regionaal Maastrichts longformularium: een succesvolle implementatie volgens huisarts, praktijkondersteuners en apothekers uit de regio Maastricht-Heuvelland? 2017. Maastricht (stagebegeleiders: Maud van Hoof en Fred Claessens).
  • Hazelzet J, Wetzels T, Castermans P, Castermans T, Clairbois B, Huizing A. Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. 2017, ZIO: Maastricht.
  • Smit S. The ‘POH- GGZ’ two years after the implementation in the South of Limburg: an evaluation. Maastricht University. Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. 2017 (Master Thesis. Supervisors: I. Duimel, A. Huizing).