Publicaties van projecten in 2016 waaraan ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s en/of andere projecten van ZIO

 • Van Hoof MS, Simon R, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA, Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR. Ketenzorg voor astmapatiënten: hogere kwaliteit van zorg volgens zorgverleners en gezondheidswinst voor patiënten. De Eerstelijns. December 2016, 20 – 22. Klik hier.
 • Van Hoof SJM, Kroese MEAL, Spreeuwenberg MD et al. Substitution of Hospital Care with Primary Care: Defining the Conditions of Primary Care Plus. International Journal of Integrated Care, 2016. 16(1): 12, pp. 1–11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/ijic.2446
 • Van Hoof SJM, Spreeuwenberg MD, Kroese MEAL et al. Substitution of outpatient care with primary care: a feasibility study on the experiences among general practitioners,
 • medical specialists and patients. BMC Family Practice. 2016, 17:108 DOI 10.1186/s12875-016-0498-8
 • Ellen Nolte, Anne Frølich, Helmut Hildebrandt, Alexander Pimperl, Guy J Schulpen and Hubertus JM Vrijhoef. Implementing integrated care: A synthesis of experiences in three European countries. International Journal of Care Coordination. 2016, doi:10.1177/2053434516655626
 • Schulpen G, de Wildt JE. Van huisartsenzorggroepen naar regionale eerstelijnsorganisaties. De Eerstelijns. September 2016, 12 – 15.
 • Hees S, Huizing A. Ketenzorgprogramma COPD. Op één lijn. Uitgave 55, 2e uitgave 2016, blz. 12.
 • Zorginstituut Nederland. Implementatie van de zorgstandaarden astma en COPD: Leren van de koplopers. Zorginstituut Nederland. Maart 2016.
 • World Bank Group, World Health Organization. Deepening health reform in China. Building high-quality and value-based service delivery. 2016. China, klik hier.

ZIO-Rapporten in 2016

 • Van Hoof M, Simon, S, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA, Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR. Eén jaar eerstelijns ketenzorg voor patiënten met astma: wat levert het op? 2016, ZIO: Maastricht.
 • Hees S. Zorgmijders in de eerstelijns ketenzorg COPD in de regio Maastricht-Heuvelland: inzicht in aantallen, kenmerken en beweegredenen. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2016 (WESP begeleider: A. Huizing).
 • Leuven T. Actuele uitdagingen en zorgvernieuwingen bij de huisarts. Samenwerking tussen huisarts en gemeente. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2016 (WESP begeleider: M. Kroese, A. Huizing)