Publicaties van projecten in 2015 waaraan ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s en/of andere projecten van ZIO

  • Loraine Busetto, Katrien G Luijkx, Anna Huizing and Hubertus JM Vrijhoef. Implementation of integrated care for diabetes mellitus type 2 by two Dutch care groups: a case study. BMC Family Practice. 2015; 16:105.
  • Erens C, Vrijhoef B, Kroon B, Duimel-Peeters I, Schulpen G, Castermans P, Huizing A. Kwaliteit en patiëntervaringen van eerstelijns ketenzorg hart- en vaatziekten in de regio Maastricht-Heuvelland tussen 2010-2012. TSG. 2015, jaargang 93, nummer 1: 24-31.
  • Vrijhoef HJM, Schulpen GJC. Case study: Integrated Health Care for people with type 2 diabetes in Maastricht region. Submitted in augustus 2015 voor een rapport van de WorldBank.

ZIO-Rapporten in 2015

  • Van Hoof M, RTA Willemsen, Spreeuwenberg M, Schulpen G, Wesseling GJ, Huizing AR. Kwaliteit van Spirometrie in de Eerstelijn. 2015, ZIO: Maastricht.
    Hazelzet, J. Collaboration and communication in ‘primary care plus’. Maastricht University. Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. 2015 (Master Thesis. Supervisors M. Kroese, A. Huizing, R. Meerlo).
  • De Breij D. The evaluation of the Transmural Interactive Patient Platform (TIPP) from a patients’ perspective. Maastricht University. Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. 2015 (Master Thesis. Supervisors: M. Kroese, A. Huizing).
  • Doornebosch D, Fetter H. Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het inzetten en continueren van een dieetbehandeling voor DM2 patiënten. De Haagse Hogeschool, opleiding Voeding en Diëtetiek. 2015. (Afstudeerstage. Begeleiding vanuit Dienet, ZIO en de Haagse Hogeschool.