Publicaties van projecten in 2014 waaraan ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s en/of andere projecten van ZIO

  • Assessing chronic disease management in European health systems. Edited by Ellen Nolte, Cécile Knai, Richard B. Saltman. World Health Organization 2014.
  • Hartstichting. Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art. Augustus 2014.
  • InEen. Zelfevaluatie Kritische Kwaliteits Kenmerken. Maatrapport Zelfevaluatie. Mei 2014
  • Family Practice. Detected health and well-being problems following comprehensive geriatric assessment during a home visit among community-dwelling older people: who benefits most? Mandy M N Stijnen, Maud S Van Hoof, Ingeborg Y M Wijnands-Hoekstra, Yvonne Guldemond-Hecker, Inge G P Duimel-Peeters, Hubertus J M Vrijhoef and Maria W J Jansen. April 2014.

Door ZIO Onderzoek werden in 2014 de volgende rapporten gerealiseerd

  • Timmermans A. Veranderingen over de tijd en praktijkvariatie binnen de ketenzorg DM2 in de regio Maastricht-Heuvelland; een retrospectief cohort onderzoek van 2009 – 2013. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2014 (WESP begeleider: Anna Huizing).
  • Houben K. A data assessment of the utilisation of dietetics in Type 2 Diabetes Mellitus patients in Maastricht-Heuvelland. Maastricht University. Faculty of Health Medicine and Life sciences Health Sciences – Biology and Health. 2014 (Bachelor thesis. First supervisor: Inge Duimel, Second supervisor: Anna Huizing).