Door ZIO Onderzoek werden in 2013 de volgende publicaties, rapporten en presentaties gerealiseerd

  • ZIO, Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage sociaal economische status. Nieuwsbrief Landelijke Achterstandsfondsen, uitgave 18, juni 2013.
  • ZIO en Universiteit Maastricht, ‘Gebruik en meerwaarde van transmurale ketenpoli’s COPD en Vasculaire geneeskunde’. Op één lijn. Uitgave 47, 3e uitgave 2013, blz 16.
  • ZIO. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht. 2013, ZIO: Maastricht.
  • Reinaerts R. Evaluation of the integrated care program for Mental Health diseases in primary care, from the perspective of care providers. Maastricht University Faculty: Health Sciences Master Healthcare, Policy, Innovation and Management. 2012 (Thesis supervisor: Inge Duimel, Second supervisor: Anna Huizing).
  • De Milliano M. De juiste patiënt op de juiste plek. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2013 (WESP begeleider: Anna Huizing)
  • Erens C. Evaluatie van de eerstelijns ketenzorg Hart- en Vaatziekten in de regio Maastricht-Heuvelland. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2013 (WESP begeleider: Anna Huizing)

Publicaties van projecten in 2013 waaraan de ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s van ZIO

  • Elissen A, Nolte E, Knai C et al. Is Europe putting theory into practice? A qualitative study of the level of self-management support in chronic care management approaches. BMC Health Services Research. 2013; 13:117
  • Elissen AMJ, Adams JL, Spreeuwenberg M et al. Advancing current approaches to disease management evaluation: capitalizing on heterogeneity to understand what works and for whom. BMC Medical Research Methodology. 2013; 13:40
  • Elissen AMJ, Duimel-Peeters IGP, Spreeuwenberg C, Vrijhoef HJM. Naar zorg op maat voor type 2 diabetes. TSG. 2013; 91 (3):156-161