Door ZIO Onderzoek werden in 2011 de volgende publicaties, rapporten en presentaties gerealiseerd

 • Frederix M., Wesseling GJ, Ketenzorg COPD: de kunst van het samenwerken. COPD ketenzorg congres 14 oktober 2011, Utrecht.
 • Huizing AR, Schilte AF, Drossaert DJH, Schulpen GJC. Ketenzorg voor mensen met GGZ-problematiek. Logische zorglijn tussen huisarts, eerstelijns en tweedelijns GGZ. De eerstelijns. 2011; editie 9, jaargang 3: 16 – 17
 • Schulpen GJC. Zorg voor een daalder. Beschouwingen op de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Bezien vanuit eerstelijns perspectief. Regionale HuisartsenZorg (RHZ) Maastricht en Heuvelland. 2011.
 • Schulpen GJC. Nascholing huisartsen Midden-Limburg. Heel oktober 2011.
 • Schulpen GJC. Congres “Breek uit de keten”. Alkmaar oktober 2011.
 • Schulpen GJC. College Transmurale samenwerking in chronische zorg. Maastricht, Universiteit Maastricht, Zorgwetenschappen oktober 2011.
 • Schulpen GJC. Promotiesymposium H Voogdt. Maastricht maart 2011.
 • Stichting RHZ. Systematische kwaliteitsverbetering van zorg voor COPD patiënten. 2011, Stichting RHZ: Maastricht
 • Stichting RHZ. Het gebruik van cholesterolverlagende medicatie bij diabetes patiënten. 2011, Stichting RHZ: Maastricht
 • Warnier, R. workshop vroegsignalering, Congres Nationaal Programma Ouderenzorg, 14 juni 2011, Ede-Wageningen.
 • Wesseling GJ, Vaassen M. Ketenpoli COPD in Maastricht-Heuvelland: lessons learnt. CAHAG conferentie 10 februari 2011, Utrecht.
 • Wijnands, IYM, , Symposium ‘Bekend met geriatriefysiotherapie. Hoge School Zuid, 19 april 2011, Heerlen.
 • Wijnands, IYM, Congres Zorgvisie, Ketenzorg, 14 juni 2011, Ede-Wageningen.
 • Wijnands, IYM. [G]OUD bevordert zelfredzaamheid zelfstandig wonende ouderen. Digitale nieuwsbrief Aczio, 2011.
 • Wijnands IYM. Blijkbaar accepteren we eenzaamheid niet. Blad Zuid. 2011.
 • Wijnands IYM. [G]OUD voor Zilver. Zorgbelang. Huis voor de Zorg. 2011.

Publicaties van projecten in 2011 waaraan de ZIO heeft meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s van ZIO

 • Elissen AMJ, Duimel-Peeters IGP, Spreeuwenberg C, Vrijhoef HJM. DISMEVAL. Europees onderzoek naar ‘best practices’ op het gebied van disease management evaluatie. TSG. 2011; 89 (3): 180 – 184.
 • Revalidatiecommissie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Hartstichting, Projectgroep PAAHR. Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie 2011. 2011; Utrecht
 • Rosen R, Mountford J, Lewis G, Lewis R, Shand J, Shaw S. Integration in action: four international case studies. 2011 (July); Nuffield Trust: London;
 • Voogdt-Pruis HR, Beusmans GHMI, Gorgels APM, Van Ree JW. Experiences of doctors and nurses implementing nurse-delivered cardiovascular prevention in primary care: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 2011; 1-9.
 • Wesseling GJ. Multidisciplinaire COPD zorg in Maastricht/Heuvelland: Eerste ervaringen met de ketenpoli. COPD & Astma bulletin Huisartsgeneeskunde. 2011.