Vanaf 1 maart 2023 zal Leni Hager binnen ZIO de functie programmamanager 1e/2e lijn vervullen.
Ze zal deze functie combineren met stafadviseur 1e/2e lijn bij Transmurale en Paramedische Zorg MUMC+.
Hiermee wordt de verbinding en samenwerking tussen ZIO/RHZ en MUMC+ verstevigd op beleidsmatig en operationeel gebied.
Het verder samen werken aan een regionaal netwerk gestimuleerd vanuit het IZA is ook een onderdeel hiervan.
Leni blijft werkzaam voor de ketenzorg, maar zal haar taken bij de Stichting Hazo24 overdragen aan een van de andere regio’s vanuit het bestuur Stichting Hazo24.
Voor de ondersteuning van de intervisie van huisartsen wordt nog naar een oplossing gezocht.