In de regio is het longformularium en het DM2 formularium van kracht en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen voorschrijver en apotheker.

Landelijk is er een preferentiebeleid, voorkeursbeleid. Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant als preferent wordt aangewezen en vergoed.

Het preferentiebeleid kan hierdoor in sommige gevallen interfereren met de regionale formularia. Dit heeft tot gevolg dat niet alle patiënten het in het formularium gemelde merk geneesmiddel afgeleverd krijgen. Wel de actieve stof, en ook dezelfde farmaceutische vorm.

Voor wat betreft het voorschrijven verandert er niets. Voor de huisarts betekent dit geen andere werkwijze; zij blijven de stofnaam conform formularium voorschrijven.

Het is aan de apotheker om het juiste middel af te leveren aan de hand van de regionale formularia en het preferentiebeleid. Dit kan dus betekenen dat er soms een ander middel wordt afgeleverd afhankelijk van de verzekering van de patiënt. In het geval van het VGZ wordt er te allen tijde conform formularia afgeleverd.

Bijvoorbeeld een voorschrift salbutamol dosis-aerosol zou volgens het formularium gevolgd moeten worden door een aflevering van Ventolin dosisaerosol. Nu krijgt een Zilveren Kruis verzekerde een salbutamol dosisaerosol van het merk Sandoz vergoed.
Voor ons diabetesformularium heeft dit tot gevolg dat Zilveren Kruis verzekerden het geneesmiddel Lantus® meekrijgen i.t.t. het formulariumproduct Abasaglar®.

Voor uw informatie hebben wij een overzicht bijgevoegd waarin u kunt zien waar het preferentiebeleid interfereert met de regionale formularia.

We adviseren u om elkaar op de hoogte te stellen wanneer er wordt afgeweken van de formularia. Dit om er samen ervoor te zorgen dat de patiënten een uniforme begeleiding krijgen. Denk hierbij aan eenzelfde inhalatie instructie.

Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij Judith Hazelzet, Jodie Schobben of Maud van Hoof (info@zio.nl, 043 350 69 10).

Met vriendelijke groet,
Mede namens de medisch specialisten, huisartsen en apothekers uit de formulariumcommissies, en zorgverzekeraar VGZ