Begin 2018 is praktijkmanagement ingezet met als doel het ontzorgen van de huisarts. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder, maar hoe staan we er nu voor? Startend in 2018 hadden 19 praktijken praktijkmanagement aangevraagd via ZIO, een half jaar later waren dit er 25 en nu zijn dit er al 32. Deze groei heeft er ook voor gezorgd dat we per 1 juni onze 5de praktijkmanager hebben mogen verwelkomen!

Maar wat houdt ontzorgen nu eigenlijk in? Dit is het ondersteunen van de huisarts bij niet patiënt gebonden taken. Hieronder een drietal voorbeelden:

1. HaZo24: de praktijkmanager kan samen met de huisarts onder andere het jaarplan maken, de externe audit van Loyds voorbereiden of functioneringsgesprekken inplannen en uitvoeren.

2. AVG: zijn alle verwerkersovereenkomsten getekend? Is er een verwerkersregister en is de praktijk op de hoogte wat een datalek is en hoe dit eventueel gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens?

3. Declaratieproces: de praktijkmanager kan een check uitvoeren op de huidige facturatie (worden alle verrichtingen, modules en inschrijvingen op de juiste manier gedeclareerd?), maar kan ook indien gewenst de facturatie volledig/deels uitvoeren.

Rest nog een brandende vraag: Hoe wordt praktijkmanagement ervaren door de huisartsenpraktijk?

Over het algemeen zijn de huisartsen en het personeel erg positief over praktijkmanagement! Zo kregen we te horen dat de huisartsen het erg prettig vinden dat veel taken uit handen genomen kunnen worden, met name de HaZo24, stukje personeel en administratieve taken. Verder vindt het personeel het prettig dat ze ons laagdrempelig kunnen benaderen. Ook werd verteld dat het een voordeel is dat de praktijkmanager in meerdere praktijken werkt en hierdoor ‘kruisbestuiving’ mogelijk is. Dit is voor ons een hele prettige bevestiging, wat we in 1 praktijk uitzoeken, kunnen we makkelijker uitrollen in een andere praktijk.

Kortom, super om te horen dat de huisartsenpraktijken ervaren dat praktijkmanagement een positieve bijdrage levert. Wij hopen op een verdere prettige samenwerking de komende jaren!