Het beperkte aantal geïncludeerde patiënten in afweging met de gemaakte en te maken kosten maakte het nodig een afweging te maken hoe we verder willen gaan met de GZLM. We vinden het samen met de Universiteit Maastricht en Sananet in elk geval wél heel erg belangrijk om mee te blijven werken aan het onderzoek van de UM om de waarde van de GZLM als instrument aan te tonen.

Om in elk geval het onderzoek veilig te stellen, gaan we de insteek wijzigen en zoeken we 15 enthousiaste praktijken die met ons dit doel willen behalen:
Deelname aan het onderzoek betekent:

1)     De zorgverleners (poh en diabetesverpleegkundigen) van deze praktijk selecteren en benaderen actief tenminste 10  patiënten, wat betekent dat deze 10 patiënten geregistreerd worden, een geactiveerd account hebben in de Sanacoach en uiterlijk 1 mei 2021 een consult hebben gehad waarbij het gebruik van de GZLM is gestart.
(Al deze patiënten nemen automatisch deel aan het onderzoek van de Universiteit, dat was tot op heden optioneel voor de patiënten).

2)     Het wenselijk is dat de zorgverleners van deze praktijk, die werken met de GZLM hun  medewerking verlenen aan de interviews die worden gevoerd voor het onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek treft u in het volgende document.

Zijn jullie geïnteresseerd en willen jullie met ons dit onderzoek ondersteunen of heb je nog vragen, stuur een mail naar: ketenzorg@zio.nl

We hopen van harte op jullie medewerking!