GLP-1-receptoragonisten hebben in de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 een beperkte plaats in stap 3 en 4 van de behandeling, als alternatief voor behandeling met insuline. Sinds zomer 2018 kunnen ook huisartsen GLP-1 voorschrijven, zie voor meer informatie het bericht van het NHG. Het instellen en controleren van GLP-1 vergt meer tijd en expertise dan orale medicatie, om die reden worden deze patiënten ingedeeld in module 3 en 4 van de ketenzorg DM2 (start- en vervolgjaar insuline) en dus behandeld door een diabetesverpleegkundige of een praktijkondersteuner met de aantekening insulinetherapie.
Behandeladviezen GLP-1 treft u op de ZIO website bij het onderdeel Diabetes.
Behoefte aan deskundigheidsbevordering?
De behandeling met GLP1-therapie (o.a. titratieschema’s) wordt toegelicht tijdens de (regionaal georganiseerde) Langerhans opvolgavonden in april en september.
Uiteraard staat het u vrij om (tevens) een extern georganiseerde scholing te volgen over dit onderwerp, zoals:
(kosteloos) On demand webinar: Het medicamenteuze stappenplan van de nieuwe NHG-standaard DM2
Thema avond GLP-1, stichting Langerhans
e-learning Diabetes Actueel

Het inschakelen van de diabetesverpleegkundige of specialist voor coaching on the job is natuurlijk ook mogelijk! Behoefte aan coaching on the job? Laat het ons weten! (E: m.van.hoof@zio.nl, T: 043 350 69 28)