PLANTASTIC is een onderzoek naar het effect van planten stanolen op astmasymptomen. Onderzoeker Lieve van Brakel, Geertjan Wesseling en collega’s zijn op zoek naar astmapatiënten (18-70 jaar oud) met allergische astma die al minstens één jaar behandeld worden met een lage dosis inhalatiecorticosteroïden en die aan dit onderzoek zouden willen deelnemen. Kunt u de onderzoekers helpen bij het in contact komen met deze patiënten en/of wilt u meer informatie, zie bijgaande bijlagen: