Middels dit schrijven informeren wij u graag over de pilot “Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) kindergeneeskunde” die wij per 01/10/2021 uit gaan voeren in Zuid-Limburg. Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de vakgroepen Kindergeneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+.

Het doel van de pilot is om de kindergeneeskundige patiënt zo snel mogelijk de best passende zorg aan te bieden. Onder best passende zorg verstaan we in deze context de algemene of gespecialiseerde kindergeneeskundige zorg op die locatie waar deze zorg het beste aansluit op de zorgvraag. Hierbij werken de vakgroepen kindergeneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum en van het Maastricht UMC+ samen. Dit kan inhouden dat de patiënt wordt opgeroepen voor een spreekuur in een ander ziekenhuis dan waar de huisarts oorspronkelijk de verwijzing naar deed.

Wat houdt dit voor de patiënt in?

De pilot zal worden uitgevoerd bij kinderen van 0-18 jaar, in eerste instantie voor de subspecialisaties Allergologie en MDL. De patiënt en ouder krijgen na verwijzing door de huisarts een oproep voor die polikliniek waar de te leveren zorg het beste aansluit bij de verwijsvraag van de huisarts. Dit kan zijn in Maastricht, Sittard, Brunssum of Heerlen en kan afwijken van de plek waar de huisarts primair naar heeft verwezen. Door gezamenlijke triage van Zuyderland Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ wordt voor de patiënt de best passende zorg en de kortste wachttijd gekozen. Mogelijk krijgt de patiënt ter voorbereiding op het polibezoek het verzoek om vragenlijsten in te vullen, om het eerste consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wat houdt dit in voor de huisarts die verwezen heeft?

Voor de huisarts verandert er tijdens de pilot niets. Wel is het mogelijk dat de huisarts berichten/vragen uit een ander ziekenhuis ontvangt dan waar deze oorspronkelijk naar verwezen heeft. Indien dat van toepassing is, wordt de betreffende huisarts daarover schriftelijk geïnformeerd. Zorgverzekeraars zijn betrokken en er zal geen verschil in kosten/vergoeding zijn. Uiteraard ontvangt ook de ouder/verzorger van patiënt een brief met uitleg van ons.

Wij verwachten in deze proeffase meer inzicht te krijgen of de door ons voorziene verbetering van de zorg ook daadwerkelijk optreedt. Een einddatum van deze pilot volgt nog; houdt u a.u.b. rekening met april 2022.

  • Mocht u vragen hebben over het project of interesse hebben om mee te denken over een regionale triage in de regio Zuid-Limburg, kunt u contact opnemen met Carolien van Rossem, projectmedewerker Zuyderland Medisch Centrum – Maastricht UMC+, 06-49399625, c.vanrossem@zuyderland.nl
  • Ook kunt u met vragen terecht bij drs. F. Engels (f.engels@mumc.nl), kindernefroloog MUMC+ en drs. B.Vernooy-Slavenburg (b.slavenburg@zuyderland.nl), kinderarts ZMC, initiatiefnemers van het project

Mocht u logistieke vragen hebben over bovenstaande, kunt u contact opnemen via onderstaande mailadressen of telefoonnummers: