Het overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met de leden van de OPEN klankbordgroep. OPEN deelt de informatie, maar is zelf geen partij in de onderhandelingen tussen DVZA-leveranciers en hun klanten.

1. 4 van de 5 DVZA-leveranciers maken goede vorderingen met het aansluiten van hun klanten bij MedMij. Zij bedienen > 90% van de praktijken. Communicatie door deze leveranciers is al gestart of start zeer binnenkort. De 5e DVZA-leverancier (TetraHis) is met een flinke inhaalslag bezig.

2. De verwerkersovereenkomsten die worden aangeboden zijn ófwel gebaseerd op het MedMij-model, ófwel op het model van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ). Beide modellen zijn goedgekeurd door de LHV. De aangeboden overeenkomsten wijken op details af van de modelovereenkomsten. Hierover is juridisch advies ingewonnen en dit advies is teruggekoppeld naar de leveranciers.
Groene tekst wil zeggen: overeenkomst is afgestemd, akkoord bevonden en ondertekend kan worden.
Oranje tekst betekent dat overleg nog gaande is.
Verwerkersovereenkomst CGM – Versie april 2021. Er zijn, voor zover bekend, geen eerdere versies van deze overeenkomst in omloop.
Verwerkersovereenkomst VZVZ – Versie 20-11-2019, verstuurd in week 15. Er zijn, voor zover bekend, geen eerdere versies van deze overeenkomst in omloop.

3.OPEN kan niet controleren of de overeenkomsten die praktijken of regio’s krijgen aangeboden altijd overeenkomen met de versies waarover juridisch advies is ingewonnen. Ook kunnen er goede redenen zijn waarom klanten en leveranciers onderling andere afspraken maken. Bij vragen over een aangeboden overeenkomst, kunnen individuele huisartsen die lid zijn van de LHV advies inwinnen bij de LHV. Huisartsenorganisaties kunnen hiervoor terecht bij InEen.

4. Het overzicht van de kosten (per jaar) per DVZA-leverancier vindt u hier.

Voor meer informatie over de koppeling van uw praktijk met een PGO wil ik u graag nogmaals verwijzen naar ons nieuwsbericht van 18 maart 2021, via de link https://www.zio.nl/huisartsenpraktijk/open/. U klikt op die pagina op ‘Nieuwsberichten’ en vervolgens op ‘Nieuwsbericht d.d. 18 maart 2021’.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dit graag.

Bernard van der Ploeg
Projectleider OPEN
E: b.van.der.ploeg@zio.nl

T: 06 363 12 789