De overheid stelt veiligheidseisen aan de manier waarop patiënten kunnen inloggen in o.a. hun PGO en patiëntenportalen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet digitale overheid (Wdo) die per 1 juli 2021 in werking treedt. Volgens deze wet moeten huisartsenpraktijken beschikken over een DigiD-aansluiting als zij gegevens beschikbaar stellen via PGO of portaal. Hiervoor is een UZI-abonneenummer en een UZI-servercertificaat nodig.

Wat moeten huisartsenpraktijken voor de PGO-koppeling doen:
1.       UZI-register
Uw praktijk moet ingeschreven staan in het UZI-register. Aanmelden via de website van het UZI-register is gratis. Gebruik dit aanvraagformulier. Houd uw Kamer van Koophandel-nummer bij de hand. Tevens moet uw praktijk een UZI- of PKOI-servercertificaat hebben. Als u deze niet heeft, moet u deze aanvragen. Een UZI-servercertificaat kunt u hier aanvragen en een PKOI-servercertificaat via deze link.

2.       Zorgaanbiedersnaam
Huisartsen moeten hun deelname en de manier waarop ze via MedMij vindbaar zijn, aan hun patiënten kenbaar maken via hun zorgaanbiedersnaam (naam@medmij), waarmee zij op de zorgaanbiederslijst (ZAL) terug te vinden zijn.

3.       Verwerkersovereenkomst
Het ontsluiten van medische gegevens naar een PGO betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden in een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst wordt afgesloten door de praktijk met de DVZA-leverancier, in onze regio is dat de HIS-leverancier zelf. Deze leverancier neem contact met u op.

Kosten en vergoedingen
In onze regio heeft uw HIS-leverancier zelf een ‘stekker’ gebouwd om gegevens veilig te kunnen uitwisselen tussen een HIS en een PGO. Voor het onderhoud van deze ‘stekker’ worden er structurele kosten in rekening gebracht bij de huisartsen of een samenwerkingsverband van huisartsen. De HIS-leveranciers nemen hierover beslissingen, maar de huisartsen en de LHV zijn hier niet bij betrokken. Daarom hebben LHV, InEen en OPEN verzocht om hier landelijk een oplossing voor te bieden, o.a. een bijbehorende kostenvergoeding voor zorgaanbieders. Zij zijn hierover in overleg met VWS, MedMij en Zorgverzekeraars Nederland. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hierover informeren.

Meer informatie over bovenstaande vindt u in de bijlage.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dit graag.

Bernard van der Ploeg
Projectleider OPEN
E: b.van.der.ploeg@zio.nl

T: 06 363 12 789