Per 1 januari 2022 stelt VGZ meer uren per normpraktijk beschikbaar voor de inzet van praktijkmanagement. Dit houdt in dat de praktijkmanager meer uren per praktijk werkzaam zal zijn, waardoor de deze nog meer ingebed kan worden in de huisartsenpraktijk. Dit betekent ook dat meerdere praktijken overgenomen zullen worden door een nieuwe praktijkmanager. Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, zal de eerste maand in 2022 gebruikt worden om de nieuwe praktijkmanager (indien van toepassing) door de huidige praktijkmanager te laten inwerken.  Per 1 februari zullen de nieuwe uren ingaan en zal de nieuwe of de bestaande praktijkmanager deze uren invullen. De praktijkmanagers zullen de komende weken met de huisartsen bespreken of zij werkzaam blijven in de praktijk of dat er een nieuwe praktijkmanager komt.