Steeds vaker signaleren huisartsen dat zij zelf of hun zorgpartners niet over de actuele persoonsgegevens beschikken van de patiënt (denk aan: verhuizing, wijzigingen apotheek of telefoonnummer/ email adres). Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om wijzigingen tijdig door te geven. U kunt uw patiënt hierop attenderen via een standaardtekst bij de aanmeldprocedure of op de website/ narrowcasting. Hieronder treft u een voorbeeld tekst aan:

Voorbeeldtekst:
Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd? Bent u bijvoorbeeld verhuisd, heeft u een nieuwe apotheek een andere zorgverlener of ander email adres? Geef dit dan door aan ons en aan andere zorgverleners (zoals de huisartsenpost en poli’s in het ziekenhuis) waar u in behandeling bent.