In januari 2020 zijn de Wet zorg en Dwang (WZD) en de Wet op de verplichte GGZ (WVGGZ) van kracht. In deze beide wetten is onder andere het kader voor het leveren van onvrijwillige zorg geregeld. Om bij mensen waar de verstandelijke beperking de dominante grondslag is onvrijwillige zorg te mogen leveren is de WZD van kracht en niet de WVGGZ. Dit betekent tevens dat deze cliënten behoren tot de langdurige zorg in de gehandicaptenzorg.

Vanaf 1 juli zal Koraal de zorg gaan leveren voor cliënten waarbij de verstandelijke beperking de dominante problematiek is en waarbij de inschatting wordt gemaakt dat onvrijwillige zorg, vallend onder de Wet zorg en Dwang, geïndiceerd is. Voor u betekent dit dat u vanaf 1 juli voor cliënten waarbij sprake is van een noodzaak tot het inzetten van onvrijwillige zorg, denk aan een rechtelijke machtiging, contact kunt op nemen met de zorgmakelaars van Koraal via de centrale nummers van Op de Bies (cliënten woonachtig in Parkstad) of Maasveld (cliënten woonachtig in Maastricht Heuvelland). Zij zullen in overleg met u zorgen voor een inschatting van de situatie en er zorg voor dragen dat een van onze psychiaters een inschatting kan maken.

Voor cliënten die in een acute crisissituatie verkeren blijven de huidige crisisregelingen van kracht.

De beide locaties zijn te bereiken onder de nummers:
Op de Bies: 045-5339900
Maasveld: 043-3568700